DÂY THÉP Ủ MỀM

Sản phẩm Dây Thép Ủ Mềm phục vụ trong các công trình xây dựng, bó, buộc sản phẩm. Đường kính kích thước dây thường là từ 1ly đến 5 ly, nhận đặt tùy theo yêu cầu của khách hàng.

0975200597