THÉP TẤM CÁN NÓNG

Thép tấm cán nóng là một loại vật liệu được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực như: cơ khí, sản xuất ô tô, gia công cấu kiện xây dựng, đóng tàu, chế tạo máy, …

0975200597